Bảo hiểm du lịch quốc tế

BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ 
 
 
Bạn hay người thân bạn bè của bạn đang lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch khám phá vùng đất mới, những chuyến công tác nước ngoài phục vụ nhu cầu của công việc. Khi đi nước ngoài, đôi khi chúng ta không tránh được những rủi ro xảy xa bất ngờ. Sự việc xảy ra khi bạn ở nơi đất khách quê người, khiến bạn lo lắng, không biết sẽ phải giải quyết rắc rối như thế nào. Và rắc rối thì có cả ngàn loại khác nhau và tính nghiêm trọng cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Vì lẽ đó bảo hiểm du lịch quốc tế là sự lự chọn tốt nhất bạn nên có. Có bảo hiểm du lịch quốc tế bạn sẽ an tâm hơn tron những chuyến đi du lịch đi chơi thả ga, trong những chuyến công tác quan trọng của mình.
Các rủi ro thường gặp như: rủi ro mất hành lí, rủi ro tai nạn, rủi ro mất giấy tờ thông hành,.......
Bảo hiểm du lich quốc tế của Bảo Minh với phạm vi bảo hiểm khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Toàn cầu sẽ giúp bạn an tâm trong mọi chuyến đi với hơn 20 Quyền lợi bảo hiểm. Mức trách nhiệm bồi thường từ 1 tỷ tới 3 tỷ đồng bao gồm hầu hết các nguy cơ rủi ro có thể gặp trong chuyến đi.

 
PHẠM  VI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi 1: Tử vong do tai nạn
 • Quyền lợi 2: Thương tật vĩnh viễn do tai nạn
 • Quyền lợi 3: Bồi thường gấp đôi số tiền bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng( chỉ áp dụng đối với chương trình bảo hiểm cao cấp và VIP)
 • Quyền lợi 4: Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
 • Quyền lợi 5: Bảo hiểm chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn
 • Quyền lợi 6: Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
 • Quyền lợi 7: Chi phí cho thân nhân đi thăm
 • Quyền lợi 8: Chi phí đưa tre em hồi hương
 • Quyền lợi 9: Vận chuyển cấp cứu
 • Quyền lợi 10: Hồi hương
 • Quyền lợi 11: Vận chuyển hài cốt/ mai táng
 • Quyền lợi 12: Bảo lãnh thanh toán viện  phí
 • Quyền lợi 13: Thiệt hại hành lí và tư trang
 • Quyền lợi 14: Hỗ trợ du lịch toàn cầu
 • Quyền lợi 15: Hành lí bị trì hoãn
 • Quyền lợi 16: Mất giấy tờ thông hành
 • Quyền lợi 17: Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi
 • Quyền lợi 18: Lỡ nối chuyến
 • Quyền lợi 19:Trách nhiệm cá nhân
 • Quyền lợi 20: Bắt cóc và con tin
 • Quyền lợi 21: Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hỏa hoạn
 • Quyền lợi 22: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố
 
NGUYÊN TẮC CHUNG
 
 1. Người được bảo hiểm và Người yêu cầu bồi thường phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ, thực hiện đầy đủ những điều kiện, điều khoản, loại trừ, sửa đổi bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm,cùng với việc kê khai trung thực các chi tiết trong giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết đối với bất kì trách nhiệm thanh toán bồi thường nào của Bảo Minh theo hợp đồng bảo hiểm đó. Bảo Minh và Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng trong các trường hợp sau:
 
 • Bảo Minh không thu được phí bảo hiểm theo đúng thời hạn thỏa thuận.
 • Visa của Người được bảo hiểm cho chuyến đi bị từ chối. Trong trường hợp này, Bảo Minh sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm đã nộp được khấu trừ đi số tiền 5 USD hoặc số tiền tương đương 20% của khoản phí bảo hiểm đó, lấy con số nào lớn hơn, với điều kiện là Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Minh văn bản từ chối visa của sứ quán.
 • Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi Bảo Minh đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm (trừ khi có thỏa thuận khác).
 • Về hành lí, trường hợp Bảo Minh đã bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo Minh sẽ được Người được bảo hiểm thế quyền để đòi người thứ ba và những khoản đòi lại được từ người thứ ba sẽ thuộc sở hữu của Bảo Minh.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm không tuân theo thủ tục yêu cầu bồi thường, không hỗ trợ điều tra vụ việc có thể dẫn đến khước từ yêu cầu bồi thường và bất kì yêu cầu bồi thường nào có gian lận, hoặc kê khai không trung thực thì Bảo Minh có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường.
 • Người được bảo hiểm liên quan cùng nhau chịu trách nhiệm về những chi phí y tế và dịch vụ cấp cứu không được bảo hiểm theo Quy tắc này, hoặc vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng ghi trong bản Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.
 • Phạm vi bảo hiểm cho tất cả các Quyền lợi trừ Quyền lợi “Cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi” bắt đầu từ ngày và thời điểm khởi hành tính từ điểm khởi hành quốc tế tại Nước xuất hành và kết thúc vào thời điểm trở về Nước xuất hành tại khu vực đến quốc tế hoặc vào lúc nửa đêm của ngày cuối cùng của hiệu lực bảo hiểm, tùy theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng . Đối với phạm vi bảo hiểm theo Quyền lợi “Cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi” , thì hiệu lực bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm và kết thúc vào ngày bắt đầu lộ trình như quy định trước chuyến đi
 • Bảo Minh sẽ không bồi thường trực tiếp các chi phí y tế trừ khi các chi phí đó phải là chi phí điều trị nội trú và việc thu xếp thanh toán đó phải là do Bảo Minh và Công ty cứu trợ do Bảo Minh chỉ đinh thực hiện.
 • Tuổi của Người được bảo hiểm được tính theo năm dương lịch ( tính từ năm sinh theo chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) được làm cơ sở tính phí bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu có)
 • Đối với hợp đồng không giới hạn số chuyến đi trong năm thì độ dài tối đa cho một chuyến đi là 03 tháng liên tục(92 ngày).
 • Tất cả các mức trách nhiệm được áp dụng cho mỗi một chuyến đi.
 • Số tiền bảo hiểm và biểu phí được quy định bằng đồng Việt Nam hoặc USD Mỹ tương đương. Việc thanh toán phí bảo hiểm và chi trả bảo hiểm bằng ngoại tệ được thực hiện theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán phí bảo hiểm và tại thời điểm chi trả tiền bồi thường.
 • Theo điều khoản này, các bên thỏa thuận rằng, phí bảo hiểm phải đợc thanh toán trước ngày hiệu lực hợp đồng theo Hợp đồng bảo hiểm; giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ không có hiệu lực nếu phí bảo hiểm không được thanh toán đầy đủ.
                                                                                        
 
 
 
 1. Biểu phí bảo hiểm dành cho cá nhân (USD)
 1. Vùng Đông Nam Á ( Áp dụng cho các nước Malaysia, Indonesia , Thailand, Philippines, Myammar, Singapore, Cambodia, Laos, Brunei, Đông Timor)
VÙNG ĐÔNG NAM Á
(ASEAN)
Cá Nhân
Phổ Thông Cao Cấp Thượng Hạng
Cá Nhân Gia Đình
Nhân
Gia
Đình

Nhân
Gia
Đình
1 đến 3 ngày 6 11 11 21 16 30
4 đến 6 ngày 9 17 16 30 23 43
7 đến 10 ngày 11 21 20 37 28 53
11 đến 14 ngày
....
14
...
26
...
24
...
46
...
34
...
65
...
 
 1. Vùng Châu Á ( Áp dụng cho các nước châu Á và thêm Australia, Nem Zealand trừ Nhật)
 
Vùng Châu Á
(ASIA)
Cá Nhân
Phổ Thông Cao Cấp Thượng Hạng
Cá Nhân Gia Đình
Nhân
Gia
Đình

Nhân
Gia
Đình
1 đến 3 ngày 8 15 15 29 22 41
4 đến 6 ngày 13 24 22 41 32 60
7 đến 10 ngày 15 29 27 51 39 74
11 đến 14 ngày
...
19
...
36
...
33
...
63
...
48
...
91
...
 
 
 
 1. Toàn cầu
 
Toàn Cầu
(GLOBAL)
Cá Nhân
Phổ Thông Cao Cấp Thượng Hạng
Cá Nhân Gia Đình
nhân
Gia
Đình

Nhân
Gia
Đình
1 đến 3 ngày 9 17 17 32 24 46
4 đến 6 ngày 14 27 24 46 35 67
7 đến 10 ngày 17 32 30 57 43 82
11 ngày 14 ngày
...
21
...
40
...
37
...
70
...
53
...
101
...
 
 
Ghi chú:
Áp dụng tăng phí so với biểu phí trên đối với các đối tượng sau:
(Phí sử dụng dịch vụ SOS)
 
NHÓM NAM NỮ TỶ LỆ TĂNG PHÍ
Mua từ 1-90 ngày 61-70 (tuổi) 56-65 (tuổi) 10%
Mua từ 91-100 ngày 71-75 (tuổi) 66-70 (tuổi) 20%
Mua từ 181-365 ngày 76-80 (tuổi) 71-75 (tuổi) 30%
 
 • Tỷ giá ngoại tệ (tham khảo): 1USD= 22.000 VND tỷ giá thực tế có thể cao hoặc thấp hơn theo thời điểm.
 • Biểu phí gia đình áp dụng cho một gia đình gồm vợ chồng và một người con dưới 18 tuổi. Biểu phí cá nhân sẽ áp dụng cho những thành viên còn lại trong gia đình.
 
 
 THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch quốc tế
2. Điền thông tin đầy đủ vào giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: ntphuong5@baominh.com.vn

(trong email vui lòng để lại thông tin và địa chỉ người nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)
3. Trường hợp khẩn cấp, Quý khách vui lòng gọi Ms.Phượng: 0906.682.676 ngay sau khi gửi Giấy yêu cầu để được thực hiện kịp thời.
 

 

Hotline: 0906682676