Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG
Bao gồm 5 phần:
Phần 1: Tổn thất " Mọi rủi ro" vật chất
Bảo hiểm cho tòa nhà và tài sản bên trong, chi phí thêm do thay đổi chỗ ở và/ hoặc tổn thất thuê mướn (không quá 12 tháng)
Phần 2: Máy móc thiết bị văn phòng lưu động
Phần 3: Bảo hiểm Tiền
Phần 4: Trách nhiệm công cộng( bao gồm trách nhiệm Người thuê nhà)
Phần 5: Tai nạn con người.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc
- Gọi số Hotline của Bảo Minh: 090 668 2676
- Email: ntphuong5@baominh.com.vn

 

Hotline: 0906682676