Bảo hiểm tai nạn 24h

BẢO HIỂM CON NGƯỜI 24H- BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

Ngày nay, nhu cầu an toàn đối với con người ngày càng trở nên cần thiết. Con người luôn tìm cách để bảo vệ chính bản thân mình và tài sản trước những tai nạn, biến cố xảy ra bất ngờ trong lao động đời sống hằng ngày.
Trong lao động con người luôn có nguy cơ gắp phải rủi ro nơi làm việc tại các công trình xây dựng, nơi sản xuất tại các doanh nghiệp.
Chính bởi vậy, mua bảo hiểm tai nạn con người sẽ có mục đích nhằm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện giúp đỡ người bị nạn khi gặp phải rủi ro. Đây là biện pháp cần thiết, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, cũng như bảo vệ an toàn cho người lao độngĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 16 tuổi đến 70 tuổi. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố/hoặc mẹ. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc bằng hoặc thấp hơn hợp đồng bảo hiểm của bố/ hoặc mẹ.

KHÔNG NHẬN BẢO HIỂM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
-Người có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
-Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
-Những người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

CÁC THUẬT NGỮ TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM CẦN HIỂU:
 Người được bảo hiểm: Là người có tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, được Bảo Minh chấp nhận cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng quyền lợi khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra cho người đó.

Công ty bảo hiểm: Là Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) và các Công ty thành viên của Bảo Minh.

Số tiền bảo hiểm: Là số tiền tối đa Bảo Minh có thể trả cho Người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn, được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.

Tai nạn: Là bất kì sự kiện bất ngờ hay không lường trước, gây ra bởi một lực từ bên ngoài, mạnh và có thể nhìn thấy được tác động lên thân thể Người được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương tật thân thể hoặc chết cho Người được bảo hiểm  và xảy ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

Cơ sở y tế: Là các cơ sở cung cấp các dịch vụ khám bệnh, điều trị bệnh được thành lập hợp pháp theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền được nhà nước công nhận

Thương tật tạm thời: Danh mục các thương tật nêu tại mục "THƯƠNG TẬT TẠM THỜI" trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

Thương tật vĩnh viễn : Danh mục các thương tật nêu tại các mục "THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN, THƯƠNG TẬT TẠM THỜI" trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

Hợp đồng bảo hiểm nhóm: Là Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhiều hơn 05 năm Nguời được bảo hiểm cùng thuộc một công ty, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, hiệp hội hay các tổ chức tương tự tham gia bảo hiểm.

 

Hotline: 0906682676