Bảo hiểm tai nạn con người - an tâm trước mọi biến cố

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI của Bảo Minh (Hotline: 090 668 2676) là sản phẩm rất phù hợp cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như công nhân làm việc trong nhà máy, nhà xưởng; Thợ xây dựng, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường. Sản phẩm cũng hữu ích cho tất cả các đối tượng khác chủ động đề phòng các rủi ro tai nạn có thể phát sinh trong sinh hoạt, vui chơi và làm việc hàng ngày. 
 
Hình minh họa: Bảo hiểm tai nạn con người
 
I. Phạm vi lãnh thổ
Đơn bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm trong trường hợp tai nạn và những chi phí y tế liên quan phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam ngoại truef có những quy định khác trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc phụ lục.

II. Đối tượng bảo hiểm.
1. Đối tượng bảo hiểm
Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 16 tuổi đến 70 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm). Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố hoặc mẹ. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc bằng hoặc thấp hơn hợp đồng bảo hiểm của bố hoặc mẹ.

2. Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
- Những người có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Những người bị tàn phế hoặc thương tận vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật

III. Các quyền lợi bảo hiểm khác.
Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

IV. Các định nghĩa
Những thuật ngữ sau đây được sử dụng trong Bảo hiểm tai nạn con người của Bảo Minh
 
Người được bảo hiểm: là người có tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, được Công ty bảo hiểm chấp nhận cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng quyền lợi khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra cho người đó.

Bảo Minh: là Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) và các công ty thành viên của Bảo Minh
 
Số tiền bảo hiểm: là số tiền tối đa Bảo Minh có thể trả cho Người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn, được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.

Tai nạn: là những sự kiện bất ngờ hay không lường trước, gây ra bởi một lực từ bên ngoài, mạnh và có thể nhìn thấy được tác động lên thân thể người được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương tật thân thể hoặc chết cho Người được bảo hiểm và xảy ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

Cơ sở y tế: là một cơ sở cung cấp các dịch vụ khám bệnh, điều trị bệnh được thành lập hợp pháp theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền được nhà nước công nhận và:
 -  Có khả năng và phương tiện chẩn đoán bệnh, điều trị và phẫu thuật.
 -  Có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị nội trú và có phiếu theo dõi sức khỏe hằng ngày cho mỗi bệnh nhân của mình.
 -  Không phải là nơi dùng để nghỉ ngơi hoặc điều dưỡng hay một cơ sở đặc biệt dành riêng cho người già, hoặc để cai nghiện rượu, ma túy, chất kích thích hoặc để điều trị các căn bệnh rối loạn tâm thần, phong.
 -  Không phải là trạm y tế xã, phường, y tế cơ quan (trừ khi có thỏa thuận khác hoặc cấp cứu).
 
Thương tật tạm thời: là tình trạng mà Người được bảo hiểm bị thương tật không thể thực hiện được một vài nhiệm vụ liên quan đến công việc của mình trong một thời gian nhất định. Danh mục các thương tật nêu tại mục “THƯƠNG TẬT TẠM THỜI” trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc bảo hiểm này.
 
Thương tật vĩnh viễn:
 a) Thương tật bộ phận vĩnh viễn: là thương tật làm cho một hay nhiều bộ phận của cơ thể của Người được bảo hiểm không có khả năng phục hồi chức năng hoặc động bình thường.
 b) Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: là thương tật làm cho người được bảo hiểm bị cản trở hoàn toàn khi tham gia công việc của người đó hay bị mất hoàn toàn khả năng lao động trong bất kỳ loại lao động nào và kéo dài 52 tuần liên tục và không hi vọng vào sự tiến triển của thương tật đó. Danh mục các thương tật nêu tại mục “THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN” trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này.

 Thương tật có sẵn: là bệnh hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và là bệnh/thương tật mà Người được bảo hiểm:
 a) Đã điều trị trong vòng 3 năm gần đây
 b) Triệu chứng bệnh/thương tật đã xuất hiện hoặc đã xảy ra từ trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được hoặc không ý thức được cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám điều trị hay không.
 
Nằm viện: là việc bệnh nhân cần thiết nằm tại bệnh viện ít nhất 24 giờ để điều trị cho đến khi ra viện. Trong trường hợp bệnh viện không cấp Giấy nhập viện hoặc xuất viện, hồ sơ y tế hoặc hóa đơn thanh toán thể hiện rõ thời gian điều trị sẽ được coi như giấy tờ thay thế. Đơn vị ngày nằm viện được tính bằng 24 giờ trong giấy ra/ xuất viện hoặc trong chứng từ viện phí chi tiết.
Tai nạn nghiêm trọng: Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc chết.

Chi phí y tế: Các chi phí phát sinh từ việc điều trị cần thiết trên phương diện y khoa cho các tổn thương, thương tật của Người được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm nhóm: là hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhiều hơn 05 Người được bảo hiểm cùng thuộc một công ty, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, hiệp hội hay các tổ chức tương tự tham gia bảo hiểm.

Chủ hợp đồng bảo hiểm: Là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm, Người đứng tên hợp đồng bảo hiểm có thể là Người được bảo hiểm hoặc được thay mặt Người được bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người đứng tên ký Hợp đồng bảo hiểm phải từ 18 tuổi trở lên.

Tuổi theo quy tắc: Tuổi được tính theo ngày tháng năm sinh theo dương lịch

 
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người)
1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người
2. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi
3. Phạm vi bảo hiểm - Chết do tai nạn
- Thương tật thân thể do tai nạn
- Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp
4. Bồi thường tổn thất
Tuỳ theo trường hợp cụ thể và phạm bi bảo hiểm, Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết hay thương tật do tai nạn.
5. Hiệu lực bảo hiểm Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

IV. Các điểm loại trừ
Loại trừ áp dụng áp dụng cho tất cả các điều kiện bảo hiểm bao gồm cả các điều khoản của sửa đổi bổ sung. Bảo Minh không chịu trách nhiệm chi trả tiền  bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra do những nguyên nhân sau:

1. Hành động cố ý gây ra tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm (trừ trượng hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi).

2.Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, vi phạm luật lệ an toàn giao thông như: đua xe, điều khiểm xe không có Giấy phép lái xe/ hoặc giấy phép lái xe không hợp lê, đi vào đường cấm, đường ngược chiều...vi phạm nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

3. Người được bảo hiểm có sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác.

4. Người được bảo hiểm điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo sự chỉ dẫn của cơ sở y tế, bác sĩ điều trị.(trừ trường hợp bác sĩ tự điều trị bệnh phù hợp với chuyên khoa của mình).

5. Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách có vé), tham gia các cuộc diễn tập, tham gia các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền..., khảo sát, thám hiểm huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang.

6. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền được xác nhận đó là hành động tự vệ.

7. Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, các loại bệnh tật, sẩy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.

8. Người được bảo hiểm bị ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc. (Ngoại trừ có quy định khác ghi trong GCN bảo hiểm hoặc thành lập phụ lục hợp đồng và Người được bảo hiểm đã nộp thêm phụ phí cho Bảo Minh).

9. Các chi phí cung cấp, bảo dưỡng hay lắp ráp sữa chữa các thiết bị hoặc bộ phận giả, dụng cụ chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nặng hay xe lăn hoặc các dụng cụ khác.

10.Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do những rủi ro mang tính chất thảm họa như động đất, núi lửa, sóng thần, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khủng bố, đình công, bạo động, dân biến, phiến loạn các hoạt động dân sự hoặc hành động của bất kỳ người cầm đầu của tổ chức nào nhằm lật đổ, đe dọa chính quyền, kiểm soát bằng vũ lực.

Ghi chú: Phạm vi bảo hiểm và phạm vi loại trừ qui định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm này có thể được Người được Bảo hiểm và Bảo Minh thỏa thuận mở rộng và/hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm và/hoặc phạm vi loại trừ bảo hiểm. Và trong mọi trường hợp thỏa thuận phải được lập thành văn bản có xác nhận của hai bên. Phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm phù hợp với điều kiện tham gia bảo hiểm.


------------------------------------------------
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc
- Gọi số Hotline của Bảo Minh: 090 668 2676 
Email: ntphuong5@baominh.com.vn   hoặc   baohiembaominhonline@gmail.com
Quy tắc bảo hiểm học sinhxem thêm

Hotline: 0906682676