Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

 
 
1. Tên sản phẩm
 
Bảo hiểm tai nạn lái xe ô tô, phụ xe và người ngồi trên 
 
2. Đối tượng bảo hiểm Con người
 
3. Người được bảo hiểm
 
Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới
 
4. Phạm vi bảo hiểm
 
- Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
 
5. Các loại trừ bảo hiểm
 
- Người được bảo hiểm:
 
Có hành động cố ý tự gây tai nạn, tham gia đánh nhau trừ khi xác nhận đó là hành động tự vệ
 
Sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật
 
Sử dụng ma túy và chất kích thích tương tự khác
 
Bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
 
6. Thời hạn bảo hiểm
 
Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm
 
7.  Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
 
- Được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quy tắc này
 
 
 
PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI TRÊN XE
STT SỐ TIỀN BẢO HIỂM
(USD/người/vụ)
TỶ LỆ PHÍ
(%/STBH/người)
1 Từ 1.000 USD đến 20.000 USD 0,10%
2 Từ 20.000 USD đến 30.000 USD 0,12%
3 Trên 30.000 USD đến 50.000 USD 0,15%

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 
-Hotline: 0906682676
-Email: ntphuong5@baominh.com.vn

Hotline: 0906682676