Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

Phạm vi bảo hiểm:  
Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông. 
PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI PHỤ XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE (VAT 0%)
STT SỐ TIỀN BẢO HIỂM
(USD/người/vụ)
TỶ LỆ PHÍ
(%/STBH/người)
1 Từ 1.000 USD đến 20.000 USD 0,10%
2 Từ 20.000 USD đến 30.000 USD 0,12%
3 Trên 30.000 USD đến 50.000 USD 0,15%

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 0906682676

Hotline: 0906682676