Bảo hiểm vật chất xe

      Bảo hiểm vật chất xe
 
 
 
  • Phạm vi bảo hiểm :
 
Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp : Đâm va , lật đổ, hỏa hoạn cháy nổ, những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên, mất toàn bộ xe trong trường hợp xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt
 
  • Những trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm của Bảo Minh:
 
-Hành vi cố ý gây tai nạn, gây thiệt hại của Chủ xe, lái xe những người có quyền lợi liên quan đến sở hữu khai thác và sử dụng xe.
-Tại thời điểm xảy ra tai nạn  xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ theo quy định của pháp luật hoặc không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hợp lệ
Lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ hoặc không còn hiệu lực .Tại thời điểm tam gia giao thông xảy ra tai nạn, lái xe đã bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe.
-Lái xe đang điều khiển xe trên đường mà có nồng độ cồn, rượu, bia vượt quá quy đinh của pháp luật hiện hành hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
-. Tai nạn xảy ra ngoai lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (trừ khi có thỏa thuận khác).
-Xe sử dụng để tập lái, đua (hợp pháp hoặc trái phép), chạy thử sau khi sửa chữa.
-Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển hướng xe tại nơi bị cấm, xe đi đêm không có đèn chiếu sang theo quy định. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…..
-Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm : vàng bạc, đá quý, tiền…..
-Thiệt hại có nguyên nhân do chiến tranh và các nguyên nhân tương tự chiến tranh như nội chiến, đình công, bạo động dân sự, khủng bố.
-Hao mòn, hư hỏng tự nhiên phát sinh từ việc hoạt động bình thường của chiếc xe gây ra
-Tổn thất động cơ xe do bị ngập nước
-Tổn thất đối với bạt thùng xe
-……
 
  • Bồi thường tổn thất
    Bảo Minh có toàn quyền quyết định lựa chọn Bảo Minh chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế bộ phận bị tổn thất, hoặc Bảo Minh trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả
-Bồi thường tổn thất bộ phận
-Bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính
-Trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ do hành vi trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt
 
  • Thời hạn bảo hiểm:
Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm.
 

Hotline: 0906682676