Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Nhà tư nhân)
1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Nhà tư nhân
2. Đối tượng bảo hiểm Tài sản
3. Người được bảo hiểm - Là chủ sở hữu, Người đi thuê, Người được giao quản lý, trông coi hoặc sử dụng tài sản được bảo hiểm và được nêu tên cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
4. Phạm vi bảo hiểm -Hỏa hoạn, sét đánh
-Nổ
-Các rủi ro đặc biệt khác
5. Không thuộc phạm vi bảo hiểm - Tổn thất do hành động gian lận, thiếu trung thực, đồng lõa hoặc cố ý của Người được bảo hiểm gây ra.
- Các thủ đoạn và biện pháp man trá nhằm trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm này của Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ.
- Tổn thất được cho là do trộm cướp nhưng không có bằng chứng hoặc không để lại dấu vết.
- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các sự kiện sau:
 + Chiến tranh, xâm lược, nội chiến hoặc các sự kiện tương tự;
 + Binh biến, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính;
- Khủng bố (với mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong toàn xã hội hoặc một bộ phận công chúng).
- Tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro bắt nguồn từ/hoặc phát sinh từ/hoặc là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của vũ khí hạt nhân, phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do bốc cháy nguyên liệu hạt nhân.
listnum
- Bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi ngôi nhà bỏ trống, không có người cư trú, sử dụng hoặc trông coi liên tục quá 30 ngày;
- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với tài sản được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị truất quyền sở hữu, sử dụng hoặc quản lý vĩnh viễn hoặc tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, thu hồi, phá hủy theo quyết định của cơ quan công quyền hoặc luật pháp Việt Nam.
- Thiệt hại do tài sản tự lên men, tự toả nhiệt hoặc chịu tác động của bất cứ quá trình xử lý nhiệt nào.
- Thiệt hại hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thiệt hại của máy móc thiết bị gây ra do hao mòn thông thường hoặc do các bản chất nội tại của máy móc thiết bị đó như quá tải, quá nhiệt, đoản mạch, hồ quang, hư hỏng cơ, điện...


------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc
- Gọi số Hotline  : 090 668 2676 hoặc
- Email: ntphuong5@baominh.com.vn
 

Hotline: 0906682676