Bảo hiểm tàu sông

Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với người kinh doanh vận tải hành khách hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa

 ------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất

- Gọi số Hotline của Bảo Minh: 0906682676
- Email: ntphuong5@baominh.com

Hotline: 0906682676